9. Semester

KANDIDAT

9. SEMESTER


Indeholder følgende: 


PLASTIKKIRURGI

Plastikkirurgi er et kirurgisk speciale, der genskaber eller forbedrer kroppens udseende.ANÆSTESIOLOGI

Det handler om præ-, peri- og postoperativt forløb samt de hyppigste anvendte lægemidler.FARMAKOLOGI 

Noter i farmakologi fra 6., 7., 8. og 9. semester samlet i et.MEDICINSK SOCIOLOGI 

Medicinsk sociologi handler om dels samspillet mellem samfundsforhold og helbred, dels sundhedsvæsenet og dets professioner.


Medicinske sociologer studerer levevilkårenes indflydelse på helbredets f.eks. social ulighed i helbred, kønsforskelle i helbred, og hvorfor lav social status, svage sociale relationer, stress og udstødning fra arbejdsmarkedet giver stor risiko for sygdom og tidlig død. De studerer tillige sygdomsopfattelse og livsstilsvalg, som påvirker helbredet bl.a. ryge-, drikke- og motionsvaner samt forebyggelse af ulykker. Endvidere foretages studier af de sociale konsekvenser af sygdom f.eks. familiestøtte evt. udstødning fra arbejdsmarkedets, hvordan mennesker lever med sygdom, og hvordan de bruger sundhedsvæsenet.SUNDHEDSVÆSEN & SUNDHEDSPOLITIK

Sundhedsvæsenet studeres også som et socialt system med strukturer og aktører der gensidigt påvirker hinanden: læger og andre faggrupper socialiseres til og udvikler bestemte roller i samspil med sundhedsvæsenets struktur og samfundets krav.