7. semester

ASMABASHIR

7. SEMESTER


7. semester er et klinisk semester. Nedenunder beskrives diverse kliniske ophold ved forskellige afdelinger.


Patientjournalens struktur

Patientjournalen er et værktøj for lægens kliniske tænkning. I den registrerer han/hun sine observationer, fund og overvejelser. En anden vigtig funktion er at journalen skal kunne bruges til kommunikation med andre læger. Journalen er også vigtigt juridisk dokument.
Klinisk ophold - Kardiologi

Klinisk ophold på 6. semester (SDU).

Inkl. kardiologisk journaloptagelse.
Klinisk ophold - Karkirurgi

Klinisk ophold på 7. semester (KU).
Klinisk ophold - Hæmotologi

Klinisk ophold på 7. semester (KU)

Powerpoint om hæmatologi, udarbejdet af overlæge og dr. med Ole Weis Bjerrum (Rigshospitalet).

Diagnostiske metoder

Her gøres rede for de forskellige diagnostiske metoder til at påvise morfologiske forandringer i organer, væv og celler i forbindelse med udredning for diverse sygdomme

Transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin er den lægelig discipilin, der varetager forløbet mellem bloddonor og recipient dvs. fra udvægelse og tapning af donor i blodbanken, bearbejdning og undersøgelse af blodet i laboratoriet, til korrekt transfusion af patienten på sengeafdelingen.