5. semester

5. SEMESTER 


Hjerne og sanser

Det handler om hvorledes menneskets centralnervesystem (hjerne og rygmarv) er opbygget og fungerer som grundlag for at kunne følge almindelige diagnostiske og behandlingsmæssige ræsonnementer.


Kompendiet om nervesystemet er under udarbejdelse...


En god huskeregel til at lære anatomi af hjernestammen:

The rule of 4 of the brainstem: a simplified method for understanding brainstem anatomy and brainstem vascular syndromes for the non-neurologist